Zostaw nam swoje dane a my skontaktujemy
  się z tobą najszybciej jak to możliwe

  Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego jest ADEX COSMETICS&PHARMA SP Z O.O. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Olsztyńska 1, 14-200 Iława, który na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarza przekazane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Z pełną informacją można zapoznać się TUTAJ

  Kizen – Twoja recepta na sukces w branży kosmetycznej

  09.02.24
  Adex
  Kizen – Twoja recepta na sukces w branży kosmetycznej

  Jeśli działasz w branży kosmetycznej to więcej niż pewne jest to, że będziesz musiał się ciągle doskonalić. Każda „drzemka” może Cię wiele kosztować, ponieważ rynek jest jeszcze bardziej dynamiczny niż Ci się wydaje. Jeśli wdrożyłeś już produkty kosmetyczne, które odniosły sukces i przyniosły dochód to jest doskonały moment na analizę rynku, śledzenie informacji o klientach, trendach i innowacjach.  W tym momencie monitoring własnych procesów i kanałów dystrybucji staje się niezbędny. A to wszystko z prostej przyczyny: dynamika rozwoju rynku i Twoich konkurentów jest z roku na rok coraz wyższa.  Zatem jeśli teraz szybujesz na skrzydłach sukcesu dawnych wdrożeń, przed upadkiem Ikara uchronić może Cię ciągłe doskonalenie. I ten temat chcemy dziś przybliżyć, jak przyjąć filozofie ciągłego doskonalenia wg  Kizen. Jako producent kontraktowy różnorodnych marek własnych wiemy, że bez dobrego zarządzania procesami nie można być konkurencyjnym na rynku. Twoi kontrahenci będą oczekiwali od Ciebie atrakcyjnej ceny i to w głównej mierze będzie warunkować ich decyzje nabywcze. Nie uciekniesz od faktur za komponenty i surowce, praca ludzka też z każdym kolejnym rokiem kosztuje Cię więcej, kosztów stałych również nie da się uniknąć, stąd konieczność  zmapowania strumienia wartości, która pozwoli uniknąć marnotrawstwa, ukazując cały łańcuch przepływu materiałów i informacji w Twojej firmie.

  Czym jest Kizen?  

  Kizen (KaiZen) to japońskie słowo oznaczające “ciągłe doskonalenie” lub “doskonalenie poprzez zmiany do lepszych”. Koncepcja ta stała się popularna jako filozofia zarządzania, szczególnie w kontekście japońskich praktyk produkcyjnych, takich jak Toyota Production System. Doskonalenie według zasad Kizen obejmuje stopniowe, ciągłe i systematyczne wprowadzanie ulepszeń we wszystkich obszarach organizacji, niezależnie od tego, czy są to procesy produkcyjne, obsługa klienta czy zarządzanie projektem.

  Oto główne zasady doskonalenia według zasad Kizen:

  • Ciągłe doskonalenie, czyli wprowadzanie małych, stopniowych ulepszeń we wszystkich obszarach organizacji. To nie jest jednorazowy proces, ale stała praktyka dążenia do doskonałości.
  • Zaangażowanie pracowników wg zasady, że pracownicy są najlepszym źródłem pomysłów na doskonalenie. Kaizen opiera się na zaangażowaniu całego zespołu w identyfikację problemów i proponowanie rozwiązań.
  • Standaryzacja, która jest ustaleniem standaryzowanych procedur i procesów, które są podstawą dla doskonalenia. Standaryzacja ułatwia kontrolę jakości i umożliwia skoncentrowanie się na ulepszaniu konkretnych obszarów.
  • Eliminacja marnotrawstwa- dążenie do eliminacji wszelkich form marnotrawstwa w procesach. Marnotrawstwo obejmuje nieefektywne operacje, nadprodukcję, nadmiar zapasów, opóźnienia, itp.
  • Monitorowanie wyników, czyli systematyczne monitorowanie rezultatów i wskaźników wydajności, aby zidentyfikować obszary, które wymagają ulepszeń. Wprowadzanie danych i analiza są kluczowe dla zrozumienia, gdzie można wprowadzić zmiany.
  • Reagowanie  na problemy, Kizen kładzie nacisk na proaktywne rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją.
  • Praktyka  szybkiego wdrażania zmian umożliwia zespołowi zauważenie wyników swojej pracy i dostosowanie strategii, jeśli to konieczne.

  Dlaczego warto się doskonalić?

  Lista korzyści  jakie odnosi przedsiębiorstwo kosmetyczne po wdrożeniu Kizen inaczej znanego jako Lean Manufacturing jest imponująca, oto główne z nich:

  • Eliminacja marnotrawstwa.
  • Poprawa efektywności oraz wykluczenie zbędnych kroków i optymalizacja procesów przyczyniają się do osiągnięcia lepszych wyników przy mniejszym nakładzie środków.
  • Skoncentrowanie na wartości dla klienta poprzez identyfikację i zaspokajanie rzeczywistych potrzeb klienta. Skupienie się na wartości dla klienta może prowadzić do tworzenia produktów i usług bardziej dostosowanych do oczekiwań rynkowych.
  • Zaangażowanie pracowników, gdzie pracownicy są zachęcani do zgłaszania pomysłów na ulepszenia i uczestniczenia w procesie doskonalenia. To zwiększa motywację, poprawia klimat pracy i przyczynia się do kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
  • Redukcja kosztów uzyskana poprzez poprzez eliminację marnotrawstwa, optymalizację procesów i skoncentrowanie na efektywności, firma może zredukować koszty produkcji. To pozwala na utrzymanie konkurencyjności na rynku
  • Szybkość reakcji na zmiany co sprzyja elastyczności i zdolności dostosowywania się do zmian. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów firma może szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i klienta.
  • Zwiększenie jakości uzyskiwane przez identyfikację i eliminację źródeł błędów oraz ciągłe doskonalenie procesów, filozofia Kizen przyczynia się do podniesienia jakości produktów i usług.
  • Optymalizacja zapasów przekładające się na zmniejszenie kosztów związanych z ich przechowywaniem i utrzymaniem.

  Wdrożenie

  Przed wdrożeniem Kaizen w przedsiębiorstwie kosmetycznym lub firmie zajmującej się produkcją kontraktową kosmetyków bardzo ważne jest uświadomienie pracownikom, na czym polega filozofia ciągłego doskonalenia. Należy unaocznić, jaki metoda kaizen ma cel oraz nauczyć, że nie tylko wielkie zmiany mają znaczenie, lecz nawet najdrobniejsze mogą w konsekwencji przynieść ogromne rezultaty. Podczas etapów szkoleń dąży się do tego, aby pracownicy nauczyli się określać czym jest wartość w procesie produkcyjnym, co tak naprawdę liczy się dla klienta. Termin wartości składa się z: jakości, funkcjonalności, dostępności, łatwości obsługi. Jeśli twoja załoga, zrozumie ideę wdrożenia tego typu metody zarządzania, będzie z łatwością identyfikować procesy wymagające usprawnień.

  Naczelną korzyścią wdrożenia filozofii Kizen w Twojej firmie jest budowanie kultury ciągłego doskonalenia. To oznacza wprowadzenie do codziennej pracy zupełnie innego spojrzenia na pojawiające się problemy. Myśląc wg Kaizen problemy nie są przeszkodami do pokonania, a możliwościami, z których można wyciągnąć dużo dobrego, m. in. podnieść stan swojej wiedzy technicznej, uczyć się myślenia kreatywnego, poprawić atmosferę pracy poprzez zaangażowanie innych i stworzenie możliwości rozwiązania problemu wszystkim pracownikom. Kultura Kaizen to również wzajemny szacunek i świadomość wartości swojej pracy oraz najlepszy sposób na wzmocnienie samodyscypliny, która to jest kluczową cechą dla ciągłego doskonalenia.

  Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją kontraktową kosmetyków i wyrobów medycznych. Zapraszamy do kontaktu!