Zostaw nam swoje dane a my skontaktujemy
  się z tobą najszybciej jak to możliwe

  Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego jest ADEX COSMETICS&PHARMA SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124, który na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarza przekazane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Z pełną informacją można zapoznać się TUTAJ

  Dobra praktyka produkcyjna – fundament zaufania

  24.03.23
  Adex
  Dobra praktyka produkcyjna – fundament zaufania

  W świecie rozpędzonej produkcji kosmetyków oraz mnogości wyrobów na półkach sklepowych, bardzo łatwo się pogubić szukając określonego produktu w satysfakcjonującej jakości. Często pojawia się pytanie: czy to co właśnie włożyliśmy do koszyka spełni nasze oczekiwania? Czy  ten produkt  jest bezpieczny, zgodny z deklaracjami, ma powtarzalną jakość?  

  Co tak naprawdę jest gwarantem jakości? Jako firma zajmująca się produkcją kosmetyków na zlecenie oraz własnych wyrobów kosmetycznych, wiemy, że do wysokiej jakości produktu nie ma drogi na skróty. Nasze doświadczenie pokazuje wyraźnie, że najlepsze wyniki w jakości osiąga się tylko przy zachowaniu najwyższych standardów  produkcji  i  kontroli.  W niniejszym artykule postaramy się dowieźć, że wdrożenie systemów jakości oraz ich ciągłe nadzorowanie pozwala uwolnić na rynek taki produkt, do którego zaufania nabierze nie tylko dystrybutor, lecz ostatecznie nabywca końcowy. A klient, który już zweryfikował jakość i  lojalnie wraca po produkt jest wiarygodnym miernikiem standardu wyrobu. 

  Co to jest jakość? Dlaczego jest taka ważna?

  Współczesna nauka ma problemy z ustandaryzowaniem pojęcia jakość, wynikające w dużej mierze z  jej abstrakcyjności, czyli nie istnieje sama w sobie i dlatego można ją rozważać jedynie w powiązaniu z celem, jakiemu ma służyć. 

  Ujęcie ekonomiczne tematu mówi, że jakość „jest to stopień zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają z jego potrzeb, dochodów i cen”.

  My jako producent kontraktowy nowocześnie zarządzający jakością wiemy, że jakość nie jest cechą produktu, jest wyłącznie stopniem spełnienia oczekiwań klienta. Innymi słowy jest relacją między opisem produktu a produktem.  Stopień spełnienia oczekiwań to stopień zadowolenia klienta, a to w efekcie przekłada się na wyższe pozycjonowanie marki w świadomości odbiorców i wyższą odsprzedaż.

  Dział Kontroli Jakości – zadania

  Kontrola jakości zapewnia, aby zostały przeprowadzone konieczne i ważne testy, oraz by nie były zwolnione do użycia żadne substancje wyjściowe, zaś do dystrybucji żaden produkt końcowy, dopóki ich jakość nie zostanie sprawdzona i uznana za odpowiednią. Do tego celu kontrola jakości powinna stosować udokumentowane procedury, kryteria akceptacji oraz instrukcje opisujące metody badań dla poszczególnych produktów, substancji wyjściowych gwarantujące otrzymanie poprawnego wyniku, nieobciążonego błędem systematycznym.

  Kontrola jakości jest zobowiązana do następujących czynności:

  • Określania, walidacji i wprowadzania procedur kontroli jakości,
  • Przechowywania prób referencyjnych substancji wyjściowych i produktów końcowych,
  • Zapewnienia prawidłowego oznakowanie materiałów i produktów,
  • Zapewnia badania stabilności produktów,
  • Wszystkie czynności wykonuje według udokumentowanego materiału i zapisuje w celu potwierdzenia wykonania poszczególnych czynności.

  Laboratorium kontroli jakości powinno dysponować wyposażeniem pomiarowym, niezbędnym do wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek. Wyposażenie pomiarowe powinno być zgodne z  instrukcjami metod analitycznych, procedur pobierania próbek i być obsługiwane przez uprawniony personel oraz zapewnić niezawodność wykonania wszystkich badań (testów).

  Dział kontroli jakości powinien współdziałać z laboratorium wdrożeniowym.

  W takim zakładzie produkcyjnym jak nasz dział Kontroli jakości nadzoruje: 

  • Personel
  • Pomieszczenia i wyposażenie
  • Produkty i materiały
  • Procedury i dokumentacje
  • Wszystkie procesy 
  • Magazyny

  Po co GMP?

  Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) stanowi zestaw procedur produkcyjnych, które w szczególności nastawione są na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych, ale także zmienności cech produktów. Certyfikowany zakład taki jak nasz, gwarantuje kontrahentom i konsumentom końcowym większy poziom komfortu oraz pewność, co do jakości wytwarzanego produktu. Główną zasadą GMP jest wykluczenie z procesu produkcyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnienie, aby ten proces przebiegał zgodnie z wymaganiami znajdującymi się między innymi w instrukcjach i procedurach.

  Podsumowanie

  Wdrożenie GMP w zakładzie zajmującym się produkcją kontraktową kosmetyków to długotrwała praca dająca szeroko idące rezultaty pod kątem uzyskania wysokiej jakości oraz powtarzalności określonych czynności i procesów, często także prowadząca do ich usprawnienia. Jednak samo wdrożenie GMP to nie wszystko. Nie jest to tylko certyfikat w ramce przybity na gwoździk w gabinecie dyrektora. GMP jest daleko idącym zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia, szkolenia kadry i dyscypliny procesowej. Wdrożenie standardów GMP powoduje, że jakość staje się misją, która rodzi potrzebę projektowania i dostarczania unikatowych, wysokojakościowych produktów, które umacniają biznes, ale co najważniejsze, pozytywnie wpływają na życie ludzi.   Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji