Zostaw nam swoje dane a my skontaktujemy
  się z tobą najszybciej jak to możliwe

  Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego jest ADEX COSMETICS&PHARMA SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124, który na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarza przekazane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Z pełną informacją można zapoznać się TUTAJ

  Logistyka w branży kosmetycznej

  01.12.23
  Adex
  Logistyka w branży kosmetycznej

  Omawiamy najważniejsze zasady i trendy w zakresie magazynowania, składowania towaru i transportu, które pozwalają na optymalizację procesów logistycznych, odgrywających ogromną rolę nie tylko w przemyśle kosmetycznym, ale i w produkcji kontraktowej kosmetyków.

  Magazynowanie kosmetyków i dystrybucja

  Branża kosmetyczna jest obwarowana licznymi obostrzeniami i restrykcjami prawnymi. Producenci kosmetyków muszą nie tylko dbać o to, aby spełnić normy produkcyjne – prawo UE stawia przed nimi również liczne wymagania dotyczące magazynowania kosmetyków. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) oraz przepisy krajowe mówią jasno, iż wyroby aerozolowe powinny spełniać wytyczne dla instalacji tryskaczowej i zapewniać odpowiedni poziom ochrony życia i mienia. Zwykle powinny być magazynowane w wydzielonej przestrzeni wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed wybuchem czy niepożądanym rozprzestrzenieniem się podczas pożaru. Podmioty private label czy producenci muszą więc spełnić wszystkie normy z obszaru magazynowania w branży kosmetycznej.  

  Magazyny powinny być odpowiednio wyposażone w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i prawidłowych warunków przechowywania kosmetyków. Do kanonu obowiązkowego wyposażenia zaliczymy: sprzęt przeciwpożarowy, apteczki wraz ze środkami neutralizującymi, urządzenia sygnalizujące, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stały dostęp do środków łączności, który jest niezbędny w czasie zagrożenia. Logistyka w branży kosmetycznej wymaga więc odpowiedniego wyposażenia magazynów.

  Magazyny powinny być dopasowane do odbiorców. Logistycy pracujący dla sieci e-drogerii czy platform multibrandowych, które dominują w Polsce, powinni dopasować parametry magazynu do wymogów klientów. Duże znaczenie ma ilość pracowników, metraż magazynu, zakres asortymentu. Istotna jest wydajność magazynowa i wprowadzenie najwyższych standardów. Centra dystrybucji dla platform multibrandowych przodują w innowacyjnych elementach infrastruktury czy wyposażenia.

  Firmy spedycyjne lub kosmetyczne powinny maksymalnie wykorzystywać pojemność magazynu. Aby stało się to faktem potrzebne są innowacje – optymalnym rozwiązaniem wydają się być antresole z systemami transportu wewnętrznego między piętrami czy procesy pickowania tj. pick-by-vision.

  Na innych zasadach odbywa się magazynowanie w branży kosmetycznej towarów niebezpiecznych. Jest to specjalna grupa produktów zawierająca łatwopalne substancje gazowe lub ciecze palne tj.perfumy, wody toaletowe. To te produkty są objęte europejską umową poświęconą międzynarodowemu przewozowi towarów niebezpiecznych, która reguluje kwestie ich magazynowania i spedycji. Co ważne do grupy tych towarów zaliczamy łatwopalny skład perfum – jest to III klasa substancji niebezpiecznych o numerze UN 1266 według klasyfikacji ADR.

  Składowanie towaru

  Podczas składowania towaru nie można zapomnieć o ważnej zasadzie, jaką jest FEFO (first expired first out”, czyli „pierwsze tracące ważność, pierwsze wychodzi”). Polega ona na wydawaniu w pierwszej kolejności towaru o najkrótszej dacie ważności. Wdrożenie tej zasady jest możliwe dzięki odpowiedniej infrastrukturze magazynowej – warto w tym celu wprowadzić regały półkowe będące konstrukcjami stalowymi dopasowanymi do etykiet z opisem z możliwością montażu czujników świetlnych. Regały półkowe zapewniają elastyczność magazynowania oraz przede wszystkim łatwe kompletowanie zamówień bez ryzyka błędów.

  Nie można zapominać o zarządzaniu numerem serii czy datą ważności, a także należy zadbać o najwyższą jakość produktów kosmetycznych. W tej ostatniej kwestii firmy powinny zadbać o odpowiednią temperaturę przechowywania (kosmetyki powinny być przechowywane temperaturze 20-25 stopni), wilgotność powietrza oraz ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV.

  Jak zarządzać transportem kosmetyków?

  Rodzaj produktu determinuje to, czy dany kosmetyk musi być przewożony w kontrolowanej lub niekontrolowanej temperaturze. Producent kontraktowy lub firma kosmetyczna same określają warunki przechowywania i przewozu np. serum, kremu do rąk, szamponu czy peelingu. W przypadku konieczności kontrolowanej temperatury produktów transport kosmetyków powinien odbywać się z udziałem specjalnie przeznaczonych do tego aut. Raportuje się i sprawdza aktualną temperaturę podczas przewozu. W razie przewozu produktów zakwalifikowanych jako niebezpieczne np. detergenty, muszą być one przewożone z oznaczeniami: zagrożenia w transporcie drogowym (ADR) oraz kolejowym (RID). Logistyk powinien oznaczyć produkty piktogramami. Eksperci podają, że transport kolejowy góruje nad drogowym w przewożeniu substancji niebezpiecznych, co poprawia bezpieczeństwo i redukuje przy tym szkodliwą emisję CO2 do atmosfery. Kluczowe jest zapewnienie czystości podczas transportu kosmetyków. Należy zwrócić uwagę na zapobieganie wyciekom substancji chemicznych.

  Przepisy obowiązujące od 2013 zmuszają podmioty do gromadzenia danych i rejestrowania na wszystkich etapach łańcucha dostaw, co reguluje rozporządzenie WE 1223/20091. Identyfikowalność produktów i rejestrowanie danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw (tracebility) przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa.

  W Adex Cosmetics&Pharma zajmujemy się produkcją kontraktową kosmetyków z zachowaniem najwyższych standardów logistycznych – skontaktuj się z nami. 

  Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji