Zostaw nam swoje dane a my skontaktujemy
  się z tobą najszybciej jak to możliwe

  Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą formularza kontaktowego jest ADEX COSMETICS&PHARMA SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124, który na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarza przekazane dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Z pełną informacją można zapoznać się TUTAJ

  Standaryzacja produkcji w przedsiębiorstwie branży kosmetycznej

  24.11.23
  Adex
  Standaryzacja produkcji w przedsiębiorstwie branży kosmetycznej

  Często słyszymy w codziennym użyciu słowo standard i ma ono zwykle pozytywną konotację. Mówimy: wysokie standardy, wg standardu czy zgodny z jakimś standardem. Z definicji „standardowy”  to odpowiadający określonym normom, spełniający określone wymagania. 

  W ujęciu makro –  gospodarczym Komisja Europejska opisuje to następująco: standaryzacja czyli normalizacja będąca dobrowolnym procesem opartym na konsensusie między różnymi podmiotami gospodarczymi. Normalizacja ta w znacznym stopniu przyczyniła się do zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego w kontekście prawodawstwa nowego podejścia, które odnosi się do norm europejskich opracowanych przez instytucje specjalnie do tego powołane.

  Standaryzacja produkcji w skali przedsiębiorstwa produkcyjnego dotyczy najbardziej efektywnego sposobu  wykonywania danego procesu, biorąc pod uwagę czas, koszty i jakość. A ponieważ przyjęte normy-standardy stanowią podstawę wszelkich działań doskonalących, oznacza to, że bez standardów nie ma żadnego punktu odniesienia do planowanych usprawnień oraz danych pozwalających oszacować faktyczną efektywność procesów w przedsiębiorstwie. Producent kontraktowy kosmetyków także powinien zachować standaryzację, aby móc utrzymać wysoką jakość produkcji, która jest kluczowa do zachowania wysokiej pozycji na rynku. 

  Normalizacja pracy wiąże się z dokumentacją uzgodnionego (zatwierdzonego), najlepszego sposobu wykonywania danej pracy. Definiuje ona pożądaną sekwencję czynności oraz inne parametry, które gwarantują spójne wykonanie zadania. Standardy to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze procesy dla pracowników, które są najbardziej efektywne z punktu widzenia kosztów i produktywności oraz pozwalają firmie zapewniać najlepszą jakość dla klienta. Praca wg przyjętych standardów powoduje, że personel popełnia mniej błędów, przez co osiąga znacznie lepsze wyniki a to przekłada się bezpośrednio na jego poczucie bezpieczeństwa w pracy oraz poziom satysfakcji z osiąganych rezultatów.  Standaryzacja pracy obniża poziom stresu i niepokoju wśród pracowników, ponieważ daje jasne odpowiedzi jak należy postępować.

  W branży kosmetycznej, gdzie realizacja projektów jest procesem wieloetapowym przyjęcie standaryzacji jako metody usprawnienia jest czymś nieuniknionym.

  CELE STANDARYZACJI PRACY

  Celem standaryzacji pracy są zarówno standaryzacja stanowisk pracy (różne sposoby wykonywania czynności, czas wykonywania czynności), jak i wprowadzenie standaryzacji jakościowej np. w zakresie produkcji kosmetyków. W ramach standaryzacji stanowisk wyróżniamy takie cele jak:

  • Eliminacja nadmiernych czynności w pracy,
  • Wzrost wydajności stanowiskowych,
  • Punkt odniesienia do poziomu dziennej produkcji,
  • Poprawa jakości obrabianych elementów,
  • Podstawa do samokontroli w pracy,
  • Stabilność procesu – powtarzalne czynności, ustalona sekwencja działań,
  • Szkolenia zatrudnionych – punktem wyjścia są dokumenty pracy standardowej,
  • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, podczas weryfikacji zgodności założonego przebiegu procesu ze stanem obecnym,
  • Kryterium pomiaru pracy – przyjęte standardy pozwalają pracodawcy rzetelnie i obiektywnie oceniać wykonanie pracy,
  • Uproszczenie procedur –  łatwe do naśladowania schematy, oszczędzające czas,
  • Najbardziej efektywne, bezpieczne oraz korzystne z punktu widzenia kosztów wykonanie pracy, a  także uwzględniającego dostępny czas,
  • Prostota procesu – standaryzacja oparta na wizualizacji (obrazki, rysunki, zdjęcia),
  • Zapobieganie błędom i minimalizacji zmienności – gwarantuje, że te same błędy nie będą ponownie popełnione,
  • Usprawnienie przepływu materiałów oraz porządkowanie stanowiska,
  • Zatrzymanie wiedzy w organizacji – zgromadzona w postaci dokumentów i zapisanych w nich standardów.

  Aby standard był skuteczny musi być jasny i czytelny.

  Standardy nie zwalniają pracowników z obowiązku myślenia i obserwacji. Mają one jednak zapewnić, aby pracownicy wykonywali swoją pracę lepiej, szybciej i bezpieczniej poprzez redukcję czynności zbędnych, dlatego tak ważne jest, aby widząc opracowany arkusz standaryzacyjny pracownik od razu zrozumiał zawarty w nim sposób pracy.

  NAJPIERW ANALIZA PROCESU

  Analiza procesu – jest to przygotowanie się do tworzenia standardu pracy. Polega na dokładnej obserwacji wybranego procesu i wykonywanych przez pracownika operacji. Obserwacja aktualnej sytuacji powinna wiązać się z jak najdokładniejszą oceną rzeczywistości. Pomiarem czasów i  odnotowaniem problemów. Analizę zawsze będzie utrudniała zmieniająca się rzeczywistość w  obrębie procesu: np. jeden z komponentów do produkcji kosmetyku jest opóźniony w dostawie, wówczas należy zadziałać nieszablonowo, odchodząc od wcześniej utartej ścieżki działań  i  postępować po nowemu aby projekt zrealizować z powodzeniem.

  Elementy procesu należy możliwie najprecyzyjniej  uporządkować, poprzez ustalenie kolejności zadań i ich podział na pomocnicze i podstawowe. Dopiero, gdy proces ocenimy jako stabilny, możemy przejść do standaryzacji.

  SKUTKI BRAKU STANDARYZACJI 

  • Pracownicy mają różne wydajności
  • Każdy pracownik wykonuje operacje w inny sposób
  • Szkolenie nowych pracowników trwa długo
  • Nowi pracownicy nie osiągają poziomu doświadczonych pracowników
  • Brak informacji odnośnie odchyleń od standardu
  • Brak punktu odniesienia do usprawnień
  • Brak oceny zgodności osiągniętych wskaźników
  • Problemy z komunikacją
  • Niepowtarzalność i przypadkowość
  • Nie wiadomo, jakiego efektu się spodziewać
  • Nie wiadomo, jak osiągnąć cel, „jak to zrobić?”

  KORZYŚCI ZE STANDARYZACJI

  • Ułatwione szkolenie nowych pracowników
  • Poprawa stabilności procesów
  • Zwiększenie powtarzalności
  • Zwiększenie wydajności procesów
  • Poprawa jakości 

  PODSUMOWANIE

  Standaryzacja optymalizuje proces organizacji pracy oraz jakości pracy. Standaryzacja stanowisk pracy jest czynnikiem optymalizującym koszty pracy oraz eliminującym napotkane błędy, podczas procesu analizy. Wizerunek standaryzacji pracy w każdej organizacji wygląda bardzo podobnie, zawiera w sobie standardy obecne na rynku, uregulowane systemem ISO oraz wewnętrznymi regulacjami. 

  Wybierając producenta kontraktowego kosmetyków upewnij się, że ma on ustandaryzowane procesy. Współpraca z takim przedsiębiorstwem będzie skuteczniejsza a jakość produktów powtarzalna.

  Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji